Městské lázně nyní porostou před očima

Stavba Novoměstských lázní, která odstartovala v polovině letošního roku zbouráním staré skladovací haly na uhlí, má nyní před sebou budování celého železobetonového skeletu. Objekt má již za sebou založení na železobetonových pilotách s izolací pod základovou deskou, která byla vzhledem k náročnosti tvořena na tři jednotlivé etapy.

Náročným a pro okolní obyvatele nepříjemným hlučným postupem bylo i následné hlazení základové desky, nyní však stavba Městských lázní v Novém Městě v následujících týdnech a měsících poroste takzvaně před očima. V těchto dnech již stavbaři finišují betonáž obvodových stěn prvního podzemního podlaží bazénové části, samotné zázemí objektu má navíc v tomto podlaží již svůj strop. V následujících několika týdnech tak začne vznikat prostor prvního nadzemního podlaží, společně s betonážemi bazénových van. Postupně tak vznikne monolitický železobetonový skelet budovy, čímž bude dokončena hrubá stavba objektu. V příštím roce se stavebníci firem PKS stavby a IMOS Brno přesunou do vnitřku budovy, kde postupně provedou instalaci technologií společně s jednotlivými řemesly. Pokračovat budou zároveň na fasádě lázní. V poslední fázi areál projde úpravou terénu, vzniknou chodníky a parkoviště pro návštěvníky tohoto zařízení. Propojení lázní s budovou teplárny slibuje snížení nákladů na samotný provoz. Výhodnější cena tepla by se ve výsledku měla promítnout do nižší ceny vstupného.


Zpět

Skupina firem PKS