MŠ Bezručova - zlepšení tepelně technických vlastností

 

Místo: Kolín

Investor: Město Kolín

Finanční objem: 10-100 mil. Kč

 

 

Zpět

Skupina firem PKS