Nové studio ČT v Brněnské Líšni pokračuje podle plánu

Po loňských demoličních a bouracích pracích, hlubinném založení nových bloků B,D a E a provedení přeložek inženýrských sítí probíhají v současné době práce na rekonstrukci administrativního bloku A. Zde se provádí v prostorách 1.PP hydroizolace spodní stavby. Na bloku B2, který bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží a bude zde umístěn blok TV zpravodajství, se v současnosti provádí ležatá kanalizace, základová deska včetně hydroizolace spodní stavby a současně s tím probíhá rovněž realizace svislých monolitických konstrukcí 1.PP.
V dohledné době budou zahájeny základové konstrukce bloků B1, kde se budou nacházet nová televizní studia a také bloku E, který bude sloužit jako zázemí pro natáčení studia a většina technického zázemí celé stavby.
Na administrativním bloku A dochází v současné době k projekčním úpravám dispozičního řešení objektu, který plánuje čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hlavní stavební práce uvnitř budovy a rekonstrukce střešního pláště bloku A budou zahájeny v průběhu 2.poloviny března tohoto roku.
Na jednopodlažním bloku D, který bude sloužit jako hlavní vstup do nového sídla a bude zde umístěn stravovací provoz je provedeno hlubinné založení objektu a budou zahájeny práce na základových konstrukcích. Stavba nových a rekonstruovaných bloků má plánované dokončení v lednu roku 2016.

Zpět

Skupina firem PKS