Nový školní pavilon vyřeší nedostatečnou kapacitu

Ve čtvrtek 26. února 2015 se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene nového školního pavilonu, který se staví v Dolních Břežanech. Díky kterému dojde k výraznému navýšení kapacity zdejší základní školy.

Slavnostní akt proběhl za účasti ministra financí Andreje Babiše, poslankyně Věry Kovářové, starosty obce Věslava Michalika, ředitelky školy Ivy Fischerové a vedení společnosti PKS stavby a.s.. Díky novému školnímu pavilonu bude možné navýšit kapacitu školy z původních 440 na 700 žáků a to již pro školní rok 2015/2016. Tato skutečnost umožní přijmout všechny děti s trvalým bydlištěm v obci a zároveň zajistí i kapacitu pro děti ze spádové oblasti. Žáci zde budou mít k dispozici veškeré odborné, moderně zařízené učebny a učitelé dostatečné zázemí. Školní družina získá nové, regulérní prostory. Celkové náklady spojené realizací výstavby školního pavilonu dosáhnou výše 86,8 mil. Kč. Obec získala dotaci ze státního rozpočtu ve výši 70%. Generálním dodavatelem je firma PKS stavby a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší cenovou nabídkou. Stavba pavilonu bude dokončena v září letošního roku. Výstavbou pavilonu však navyšování kapacity školy v Dolních Břežanech nekončí. Aby byla nová škola kompletní, musí dojít k rozšíření školní jídelny a kuchyně, k pavilonu je potřeba postavit novou příjezdovou komunikaci, parkoviště pro rodiče a také plnohodnotnou tělocvičnu, která škole zcela chybí. Veškeré stavební aktivity v areálu školy skončí v roce 2016.
"Dotační program na výstavbu základních škol se mi podařilo jako novopečené poslankyni protlačit pouhý měsíc a půl po svém zvolení. Jak jsem věděla od pana starosty Michalika, šlo o problém, který hodně trápil řadu obcí a měst a jejich občanů, a proto jsem měla snahu postupovat co nejrychleji. Podařilo se. Rok a půl od voleb do Poslanecké sněmovny už jsou vidět první výsledky. Jak jsem mezitím zjistila, ve vysoké politice bohužel nejde o pravidlo - spíš je to naopak. O to větší radost z rychlé realizace mám a věřím, že ji mají i rodiče a jejich ratolesti, kterým bude nová stavba dobře sloužit," sdělila Věra Kovářová, poslankyně parlamentu ČR v rámci svého slavnostního proslovu.

K tématu se vyjádřil také ministr financí Andrej Babiš: „Když jsem nastoupil na post ministra, začali jsme na ministerstvu realizovat tento dotační program, který je velice úspěšný. Za rok 2014 – 2015 bylo do programu vloženo 800 mil. Kč a v roce 2016 to bude dalších 300 mil. Kč. Na tomto programu bude participovat cca 100 obcí.“

„Mám radost, že se po mnoha letech podaří zajistit pro Dolní Břežany a okolní obce dostatečnou kapacitu v naší škole. Moje radost je o to větší, že se podařilo problém nedostatečné kapacity řešit systémově pro všechny obce v zázemí velkých měst, protože prosazování systémového řešení jsem věnoval několik posledních let. V samotných Dolních Břežanech by na stávající 1. etapu rozšíření školy, ve které stavíme pouze učebny a zázemí pro učitele, měla ihned navázat druhá etapa s výstavbou školní jídelny, školní kuchyně a tělocvičny," říká starosta obce Věslav Michalik.

Zpět

Skupina firem PKS