Penam rozšiřuje síť pekáren. U Prahy vzniká výrobní závod

Jediná pekárna firmy Penam ve středních Čechách podstatně rozšiřuje svoji výrobu. Výrobní závod Zelená louka v Herinku u Prahy se rozrůstá o novou výrobní halu, halu expedice a skladovací halu včetně manipulačních ploch a komunikací.

Rozšíření pekárny Zelená louka probíhá od ledna 2015. V současné době jsou všechny haly postaveny včetně jejich opláštění. Provedly se již betonáže podlah budoucí výrobní haly včetně expedice. Aktuálně na stavbě probíhá příprava rozvodů elektro, zdravotechniky, vzduchotechniky, topení a plynu.
“Počátkem června budou provedeny epoxidové stěrky, které musí být dokončeny před montáž technologie. Do konce měsíce června bude rovněž připraven terén pro pokládku asfaltových směsí na nově budovaných komunikacích v areálu výrobního závodu.” uvedl stavbyvedoucí Radim Seifer
Do konce měsíce června budou provedeny montáže kotelen a strojoven, následně budou uvedeny do provozu. Ve stávajících provozech pekárny Penam od druhé poloviny měsíce června budou dle předpisů investora probíhat stavební úpravy na propojení budov. V červnu proběhne také montáž všech technologií včetně montáží výrobních pecí.

Zpět

Skupina firem PKS