Přístavba Domova důchodců v Proseči má hrubou stavbu

Projekt přístavby Domova důchodců v Proseči u Pošné na Pelhřimovsku, který odstartoval začátkem září loňského roku slavnostním poklepáním základního kamene za účasti pracovníků domova, představitelů Kraje Vysočina, Senátu PČR a vedení společnosti PKS má kompletně dokončenou hrubou stavbu objektu.

V současné době již má celá přístavba Domova důchodců své nosné zdi včetně monolitických sloupů kolem atria. Objekt má vybetonovaný celý strop a před dokončením je i opěrná stěna objektu. Nyní v objektu proběhne zdění nenosných příček, včetně osazování všech výplní. Dokončí se rovněž dobetonování atik a hydroizolace střechy. Na objektu nyní začnou pracovat i všechna řemesla s rozvody elektřiny, zdravotechniky a vzduchotechniky. Celý objekt se v krátké době rovněž zateplí.
Celý projekt bude velmi originální svojí stavbou a ještě originálnějším okolím. Nový přízemní objekt nebude rušit pohled na zámek, stávající sídlo všech klientů, ale bude „schován" ve svahu vedle něj a jeho střechu překryje zeleň. V navazující fázi projektu proto dojde k pokrytí celé střechy připraveným substrátem a ornicí. Takto připravená plocha bude celá zatravněna. Tento netradiční a svým pojetím výjimečný objekt, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina, bude dokončen v průběhu měsíce června letošního roku.

Zpět

Skupina firem PKS