Průběh stavby multioborového pavilonu

Stavbu multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici, a.s. jsme zahájili na začátku dubna 2013. Dokončena bude v říjnu 2014 a následně se do zbrusu nového pavilonu přestěhují oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, infekční oddělení, stomatochirurgie a zubní pohotovost. Podle potřeby může v budoucnu sloužit i jiným oddělením při dalších fázích rekonstrukce nemocnice.

Koncem měsíce října byla oficiálně dokončena betonáž hlavní budovy multioborového pavilonu a probíhá příprava pro pokládku střešních vrstev. Zároveň je realizována stavba menšího rozsahu - objekt pro dekontaminaci odpadních infekčních vod. Během října byla za plného provozu nemocnice položena přípojka vysokého napětí v délce cca 400 m a z velké části dokončeny vyzdívky v suterénu objektu. Stavba zatím běží podle harmonogramu. V listopadu budeme pokračovat na rozvodech instalací (vzduchotechniky, topení, elektřiny a vody), dále bude demontován jeřáb, zčásti postaveno lešení a začne se s montáží oken a následně se zateplováním.

 

Zpět

Skupina firem PKS