Setkání seniorů

 

Dne 27.9.2012 proběhlo tradiční setkání seniorů. Celkem naše společnost eviduje 220 seniorů, kteří byli pozváni. Na setkání se přihlásilo 102 seniorů a ve skutečnosti jich dorazilo 94. Na začátku proběhlo setkání seniorů s vedením společnosti, kdy všechny přítomné přivítal Ing. Petr Podaný (personálně-správní ředitel) a p. Bohumil Sedlák (spolumajitel firmy). Vedení společnosti seniory informovalo formou prezentace o výsledcích hospodaření jednotlivých společností skupiny firem PKS a o jejich plánech pro následující období. Dále ukázalo názorně vývoj důležitých ukazatelů za celou skupinu firem PKS, zejména v obratu výroby, finančních ukazatelích a vývoji zaměstnanosti. Senioři byli seznámeni s investicemi do budov v areálech společnosti, zejména v oblasti zateplení a fasád budov ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši.

Prezentace pokračovala ukázkou z historie firmy výběrem fotodokumentace z kroniky společnosti od roku 1945 až po současnost, doprovázená fotografiemi seniorů s otázkou, zda se někteří na fotografiích poznají. Poté následoval "Den otevřených dveří kanceláře generálního ředitele", kde byli senioři přivítáni sklenkou dobrého vína a prohlédli si interiér sekretariátu a ředitelny. Výhled ze zasedací místnosti generálního ředitele jim umožnil pohled na areál firmy, průmyslovou zónu a nádherný pohled na podzimní Zelenou horu.

 

Dále následoval odjezd na exkurzi stavby "Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou.

 

Po exkurzi proběhl oběd a hotelu Hajčman a následné přátelské posezení za doprovodu muzikanta p. Sejkory.

Všichni senioři setkání velmi chválili a oceňovali starost o seniory vedením společnosti společně s odborovou organizací.

 

Zpět

Skupina firem PKS