Setkání seniorů 2013

Již tradičně v měsíci září došlo k uspořádání akce Setkání seniorů vedením skupiny firem PKS a odborové organizace svazu STAVBA. Setkání se uskutečnilo dne 6. září 2013. Na setkání se přihlásilo 88 seniorů. Účast byla o něco nižší, protože někteří se omluvili z osobních a nebo ze zdravotních důvodů. Sraz všech účastníků byl v 8 hodin v zasedací místnosti, kde seniorům bylo poskytnuto občerstvení. Za vedení společnosti se setkání účastnil předseda představenstva Ing. Petr Pejchal, pan Bohumil Sedlák poradce jednatele, personální a správní ředitel Ing. Petr Podaný a za odborovou organizaci předseda pan Josef Kohout.

 

Předseda představenstva seznámil seniory s vývojem a stavem jednotlivých společností skupiny firem PKS včetně vztahu k situaci ve stavebnictví. Senioři pak shlédli další prezentaci firmy od jejího založení až po současnost, kterou připravil personální úsek, kde někteří se na historických fotkách mohli poznat.

Dvěma autobusy jsme se pak vydali na putování za Janem Blažejem Santinim tím, že jsme si prohlédli kostel Navštívení panny Marie v Obyčtově , kostel Svatého Petra  a Pavla v Horní Bobrové a kostel Svatého Václava ve Zvoli. Krásu, světlo a jednoduchost těchto staveb jsme my, kteří jsme pracovali u stavební firmy, obdivovali. Mimo program jsme navštívili i muzeum panenek v Horní Bobrové.

Ve12 hodin jsme přijeli na hotel Skalský Dvůr, kde byl pro nás připraven oběd a přátelské posezení. K oživení přispěla hudba a zpěv pana Stanislava Sejkovy. Mnozí se přidali a zazpívali si. Posledním bodem programu byla po obědě exkurze v hotelu pod  vedením paní ředitelky Evy Šmerdové, která nás provedla nově rekonstruovanými pokoji v posledním patře, senioři viděli nové konferenční centrum, bazén a prostory Šafářova domu. Někteří vzpomínali, když na této stavbě pracovali v roce 1984 až 1985.

Setkání jsme zakončili cestou do Žďáru nad Sázavou v 16 hodin.

 

Senioři vyjadřovali dík, že se mohli setkání zúčastnit. Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této zdařilé akce.

 

Zpět

Skupina firem PKS