Stavba centra Doosan v Dobříši míří postupně do finále

Výstavba velmi rozsáhlého areálu pro korejského investora vrcholí. V novém centru budou pracoviště výzkumu, vývoje, testování a výroby prototypů stavebních strojů. Vlastní stavba je členěna na tři hlavní stavební objekty - administrativní budovu, vývojové centrum a energocentrum. V dvoupodlažní administrativní budově vznikají kanceláře a sociální a technické zázemí pro zaměstnance a vývojové pracovníky. V této části areálu jsou nyní hotovy konstrukce podlah, střešního pláště a výplně venkovních otvorů. Probíhají zde montáže zdravotechniky a ústředního topení, dokončujeme také montáže sádrokartonových příček a instalaci zdravotechniky, vytápění a instalaci slaboproudých a silnoproudých rozvodů.
Objekt vývojového centra je nyní kompletně opláštěn, hotové jsou betonové leštěné podlahy včetně jednotlivých prohlubní zkušeben. V současnosti provádíme rozvody ústředního vytápění a chlazení, rozvody vzduchotechniky, zdravotechniky a veškeré práce elektro a montáže zámečnických konstrukcí. V tomto objektu budou kromě vlastních testovacích laboratoří umístěny i provozní a prototypové dílny, plochy skladování pro uložení testovaných vzorků, přípravků pro testování a ostatního materiálu, lakovací box, odmašťovací kabina, mycí box, kompresorovna, nabíjení baterií pro manipulační vysokozdvižné vozíky a další. 
Mimo hlavní objekty jsme nyní dokončili venkovní kanalizaci včetně veškerých přípojek, provádíme betonáž opěrné zdi a přípravu pro chodníky a ostatní komunikace, jako je i sousedící cyklostezka.

V objektu by mělo pracovat přes 100 zaměstnanců. Dobříšský závod na výrobu kompaktních bagrů a nakladačů zahájil provoz v roce 2007 a v současnosti zaměstnává přes 500 lidí. Vyrábí se v něm přes 80 procent výrobků určených pro trh v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Zpět

Skupina firem PKS