Ukončení 1. etapy výstavby kanalizací a čistírny odpadních vod Dolní Újezd

Dne 20.11.2012 se v Dolním Újezdě konalo slavnostní přestřižení pásky, dokončení 1. etapy rekonstrukce stokové sítě a výstavby čistírny odpadních vod Dolní Újezd. Stejně jako při poklepu základního kamene se tento akt odehrál před budovou obecní sokolovny. Po úvodních projevech vážených hostů a slavnostním přestřižení pásky, následovala přeprava hostů na prohlídku čističky.

Slavnostního okamžiku přestřižení pásky, se za obec Dolní újezd zúčastnil starosta obce Stanislav Hladík. Dalším z vážených hostů, byl za Pardubický kraj přítomen člen rady Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Za technický dozor investora pozvání přijal pan Stanislav Jelínek. Za sdružení firem realizující projekt také pan Jan Čulík z Profistavu Litomyšl a.s. a Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti PKS INPOS a.s.

Zpět

Skupina firem PKS