Velkomeziříčský Jupík získává svoji novou tvář

Kompletní rekonstrukci Jupiter clubu, tedy hlavního městského kulturního zařízení, plánovala radnice už od roku 2004. Stavební stav budov neumožňoval jakýkoliv rozvoj a nevyhovoval ani požadavkům na pořádání větších kulturních a společenských akcí.
Město již v minulosti správně rozhodlo, že se sídlo Jupiter clubu kompletně rekonstruuje, což po vyhraném výběrovém řízení započala firma PKS stavby a.s. v září loňského roku. Rekonstrukce potrvá do konce tohoto roku a již nyní má Jupík svoji zcela novou tvář, která každým dnem získává nové obrysy. Velkou změnou prošel velký sál Jupiter clubu a kompletní rekonstrukcí procházejí i přilehlé prostory a vstup do historické budovy.
Na stavbě momentálně probíhá zateplení vnějšího skeletu budovy. Uvnitř probíhá úprava vnitřních stěn, z velké části za použití sanačních omítek. Probíhají rovněž montáže kotelen a místností strojoven pro vzduchotechniku. Dokončují se montáže výtahů a ve velmi krátkém časovém horizontu začnou práce na akustických obkladech samotného sálu a jeviště. Dokončeny jsou hrubé rozvody zdravotechniky a ústředního vytápění včetně elektroinstalací.Zpět

Skupina firem PKS