Výstavba multioborového pavilonu Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Pardubice 10.6.2013 – Poklepem na základní kámen byla v areálu Pardubické krajské nemocnice formálně zahájena výstavba nového multioborového pavilonu, který vznikne v místě bývalé lékárny. Jeho hodnota po výběrovém řízení na stavební část klesla dohromady s vybavením z 306 milionů na 201 milionů korun, z toho 171 milionů uhradí Regionální operační program NUTS II Severovýchod.

„V Pardubické krajské nemocnici máme několik velmi zastaralých budov, které potřebujeme uvolnit k postupné rekonstrukci. A jejich přestěhování do nového pavilonu na podzim příštího roku nám uvolní ruce pro potřebné rekonstrukce,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti zdravotnictví.

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení v konkurenci 24 nabídek. Realizace stavby byla vysoutěžena za 102 milionů bez daně, zatímco předpokládané náklady podle zadávací dokumentace na stavební část činily téměř 195 milionů.

Nový pavilon bude stát v těsném sousedství oddělení klinické a radiační onkologie a bude ve dvou patrech navazovat na budovu onkologie. Provozy však nebudou provázány. „Přemístíme do něj oddělení nemocí plicních a tuberkulózy, infekční oddělení, stomatochirurgii a také zubní pohotovost. Podle potřeby může v budoucnu sloužit i jiným oddělením při dalších fázích rekonstrukce naší nemocnice. V tom spočívá jeho multifunkčnost,“ uvedl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. Pavilon bude splňovat nové požadavky pro komfort pacientů i personálu.

Výstavba multioborového pavilonu probíhá za plného provozu Pardubické krajské nemocnice, a.s. Vjezd na staveniště je z Bokovy ulice v prostoru mezi budovami 18 a 19 (kožní oddělení a Neurologická klinika) a 27 (Chirurgická klinika).

 

Omlouváme se pacientům i obyvatelům okolních domů za případné komplikace a prosíme je o shovívavost.


Zpět

Skupina firem PKS