Hejtman Hašek navštívil vznikající Domov pro seniory

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se ve čtvrtek 16. července zúčastnil kontrolního dne při výstavbě nového domova pro seniory v Újezdu u Brna. Michal Hašek si prohlédl pokračující stavbu spolu se starostou Janem Hradilem. „Stavba probíhá s předstihem oproti harmonogramu. Vznikne zde zařízení pro 100 klientů, z toho 80 v režimu chráněných lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou či demencí,“ konstatoval krátce po návštěvě stavby Michal Hašek.
Jihomoravský kraj v posledních letech investoval ze všech krajů ČR nejvíce do infrastruktury týkající se péče o seniory. „Je nám jasné, jak se vyvíjí populační křivka. Populace stárne a bohužel ne všichni se o svoje rodiče a o svoje nejbližší dokáží postarat v kruhu rodinném. Kraj v této souvislosti investoval buď do novostaveb domovů pro seniory – příkladem může být právě stavba v Újezdu u Brna -, nebo jsme rozšířili kapacity našich stávajících zařízení například v Zastávce u Brna, Kyjově nebo Blansku. Soustředíme se přitom na seniory, u kterých se vyskytuje Alzheimerova nemoc nebo demence. Tady v Újezdu u Brna investujeme částku kolem 200 milionů korun,“ uvedl Michal Hašek.

zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz


Zpět

Skupina firem PKS