Stavba CZV v Bystřici jede na plné obrátky

Centrum zelených vědomostí takřka roste a mění se před zraky obyvatelů Bystřice nad Pernštejnem. Je to nejen díky velmi dobrému a nadprůměrně teplému počasí, ale také díky velkému množství našich vlastních kapacitních složek působících na této rozsáhlé a termínově náročné zakázce. Časový harmonogram prací na CZV se nám daří plnit. V plné proudu je nyní budování skanzenu, provádíme jejich vyzdívky. Co se týče ekopavilonu, provádíme zakládání monolitické konstrukce. Na hlavním objektu panského dvora provádíme v současnosti provětrávání podlah, injektáže, rozvody elektro a ZTI včetně slaboproudých prací. Provádíme rovněž výměnu střešního pláště na tomto objektu.


Zpět

Skupina firem PKS