Health care, Charity projects

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nemocnice Nové Město na Moravě

Přispěli jsme urologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější organizací poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup. Poslání hospicu je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále tato organizace poskytuje služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

Černí koně, z.s.

Černí koně, z.s.

Černí koně fungují od roku 2008 a v současnosti je definuje výroba speciálních jízdních kol a dalších pomůcek, hlavně pro děti, a organizování seriálu závodů. Zaměstnávají předně lidi s handicapem. Na základě jejich vlastních zkušeností vznikají speciální kola a další kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením.

Dobročinný fond ViZa

Dobročinný fond ViZa

Dobročinný fond ViZa byl zřízen proto, aby pomáhal naplňovat partnerství uzavřené mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, a to především realizací společných projektů a vzájemných aktivit. Do budoucna je však otevřen zapojení také dalších partnerských regionů, právnických i fyzických osob, institucí a jiných subjektů.

Nemocnice Třebíč

Nemocnice Třebíč

Přispěli jsme na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků pro pacienty nemocnice a multifunkční stroj (traktor) na údržbu areálu nemocnice.

Zajíček na koni

Zajíček na koni

Organizace pomáhá pomocí kvalitních terapií jízdou na koni, provozem kavárny, integračních pobytů a sportovních aktivit trvale zlepšovat fyzický a duševní stav handicapovaných a znevýhodněných lidí. Přišpěli jsme na projekty: Kavárna - zaměstnávání osob s handicapem (kavárna AdAstra, Praha) a Jízdy na koních pro děti a handicapy a jízdy na letní integrační tábory.

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina

Domácí hospic Vysočina je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější organizací poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup. Poslání hospicu je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Portimo o.p.s.

Portimo o.p.s.

Cílem organizace je podporovat kvalitu života prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit pro obyvatele v našem městě a regionu, s ohledem na jejich konkrétní potřeby.

PKS Group
PKS holding a.s. Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
566 697 111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
qr

File B 1951 conducted at Country Court in Brno

PKS - holding

Nahoru