Opatření proti šíření nákazy COVID 19

stop 2_002_copySkupina PKS vynakládá velké úsilí proti šíření nákazy novým koronavirem. Zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin je pro nás na prvním místě. Od 2. 3. 2020 proto zavádíme řadu opatření, která si zde můžete přečíst. Dokument průběžně aktualizujeme a vždy se z něj dozvíte, jak se tato opatření vyvíjejí v čase, popřípadě jaká nová opatření jsme zavedli. Věříme, že společnými silami vše zvládneme a koronaviru u nás na PKS dáme jasnou stopku!!

 

1. Jídelna, kuchyň, kantýna
• Rozdělili jsme naše strávníky do několika skupin, kdy tímto opatřením jsme snížili počet souběžně se stravujících. Po každé skupině strávníků dochází k důkladné dezinfekci stolů a židlí.
• Před vstupem do jídelny jsme pro zaměstnance připravili dezinfekci na ruce.
• Objednané jídlo nemusí jíst zaměstnanec v závodní jídelně, může si ho objednat zachlazené do zatavené vaničky, nebo mu je na vyžádání vydáme teplé do termoboxu.
• Došlo ke změně v systému v rámci vydávání příborů, dochucovacích prostředků a hygienických pomůcek
• Dodavatelé a strávníci nevstupují do prostor kuchyně a prostoru kanceláře vedoucí jídelny.
• Kantýnu jsme zcela uzavřeli.

2. Mimořádná hygienická opatření
• Pravidelně ošetřujeme vybrané prostory ozónem, který stoprocentně ničí všechny viry a bakterie přítomné v ovzduší i na předmětech.

• Všichni naši zaměstnanci od nás dostali dvě šité látkové roušky s vnitřní kapsou a pokyn k nošení roušky na pracovišti.

• Všichni naši zaměstnanci od nás dostali nákrčník R-shield s nanovlákenným filtrem, který zachytí až 99,9 % virů a bakterií.

• Nakoupili jsme čističky mobilních telefonů, které během několika minut zbaví mobily všech virů a bakterií.
• Pravidelně dezinfikujeme prostor jídelny, pracovní plochy ve varně kuchyně, prostor kanceláře vedoucí jídelny, personál kuchyně si pravidelně dezinfikuje ruce.
• Pravidelně dezinfikujeme prostory před jídelnou – vestibul společnosti PKS holding a.s.
• Zvýšili jsme frekvenci úklidu a navýšili účinnost dezinfekčních prostředků u vstupních prostor recepce na ulici Brněnská, vstupních prostor budov v areálu, schodišť, sociálních zařízení, a to včetně dezinfekce klik, madel a vodovodních baterií.
• Na recepci na ulici Brněnská, při vstupu do budov v areálu, na sociálních zařízení, v šatnách a kuchyňkách jsme umístili dezinfekce.
• Do budov v našem žďárském areálu jsme umístili koše určené na použité roušky, respirátory a gumové rukavice.

3. Snížení počtu zaměstnanců v areálu, minimalizace kontaktu mezi zaměstnanci v areálu
• Někteří technici přešli na Home Office.
• Osobám se sníženou imunitou jsme také umožnili Home Office.
• Rozdělili jsme určité skupiny pracovníků do specifického dvousměnného provozu.
• Omezili jsme porady v rámci útvarů a nahradili je vzdálenou komunikací.
• Veškeré záležitosti s kolegy napříč firmami řešíme telefonicky nebo e-mailem.
• Zavedli jsme až na výjimky zákaz externích návštěv do žďárského areálu. V případě velmi akutní a mimořádné potřeby je možné návštěvu přijmout za předpokladu dodržení přísných hygienických opatření.

• Dokumenty si předáváme, pokud možno, bezkontaktně. K tomuto účelu byly vyhrazeny prostory v našich kancelářských budovách, případně zavedeny schránky na dveřích jednotlivých kanceláří.
• V případě nutnosti osobního kontaktu dodržujeme vzájemný odstup ideálně na vzdálenost alespoň 2 metry.

4. Vjezd do areálu PKS ve Žďáře nad Sázavou
• Uzavřeli jsme vjezd přes recepci Brněnská.
• Zaměstnanci skupiny PKS, nájemci a vozidla zajišťující zásobování našeho provozu se do našeho žďárského areálu dostanou přes vrátnici Jamská. Zaměstnancům a nájemcům je měřena při vstupu teplota, dopravci navíc podepisují čestné prohlášení o tom, že nemají respirační problémy a žádnou cestovatelskou anamnézu.

5. Zdravotní reporting zaměstnanců
• V případě kontaktu s osobou, u níž byla potvrzena nákaza koronavirem, odebrán vzorek pro test na nákazu koronavirem nebo které byla nařízena karanténa, je povinen zaměstnanec okamžitě telefonicky informovat našeho koordinátora pro zamezení šíření nákazy koronavirem a bez této telefonické konzultace a domluvy na případných opatřeních nesmí nastoupit na své pracoviště.
• Pokud má zaměstnanec jakékoliv zdravotní obtíže, které mají příznaky onemocnění dýchacích cest, nenastoupí v žádném případě na pracoviště. Doporučujeme spojit se telefonicky se svým lékařem a domluvit se s ním na dalším postupu.
• V případě, že na svém pracovišti zjistí zaměstnanec riziko pro své zdraví, informuje svého nadřízeného.

6. Informovanost zaměstnanců
• Poučili jsme zaměstnance o dodržování respirační hygieny.
• Poučili jsme zaměstnance o hygienických pravidlech vydaných ministerstvem zdravotnictví ČR.
• Na sociálních zařízeních jsme umístili rady, jak si správně umývat a dezinfikovat ruce.

7. Ostatní
• Zaměstnancům jsme doporučili, aby upřednostňovali pro přepravu do práce osobní automobil před veřejnou dopravou s dohodou o spolupodílení se na vícenákladech takto vzniklých.

• Všichni naši zaměstnanci od nás dostali kvalitní vitamínové doplňky na čtyři měsíce.

 

Skupina PKS
PKS holding a.s. Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
566 697 111
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
qr

Složka B 1951 vedená u KS v Brně

PKS - holding

Nahoru